ActivArte – művészetekkel a helyi közösségek aktivizálásáért

Projektünk hosszútávú célja a dél-dunántúli települések közösségeinek erősítése, az ott élők cselekvőképességének növelése, a közösségi bevonás, az aktív állampolgárság megvalósulásának elérése.

Rövidtávú célunk:

  • a résztvevők közösségfejlesztéshez és közösségszervezéshez kapcsolódó eszköztárának bővítése, közösségi művészeti eszközök és a közösségszervezés alapjainak megismertetése által
  • a résztvevők motiválása és képessé tétele helyi problémákhoz kapcsolódó helyi akciók megvalósítására
  • a dél-dunántúli régióban egy a Murál Morál Egyesület eszközeit ismerő és használó szervezetek és csoportok hálózatának létrehozása

Céljainkat baranyai, somogyi és tolnai civil szervezetek, kulturális, oktatási és közösségi intézmények munkatársainak egy egymásra épülő programsorozatba való bevonásával szeretnénk elérni.


Az első programelem egy a közösségi művészet és a közösségszervezés lehetőségeit, hazai jó példáit bemutató konferencia, illetve műhelymunkával egybekötött szakmai nap, melyhez hozzákapcsoljuk a Murál Murál Egyesület 12 éves munkáját összefoglaló kiállítást is. Ennek az eseménynek inspiráló és a képzéseinkre való toborzó szerepet is szánunk.

A konferencia részletes programja >>


A második programelem egy-egy háromnapos képzés (2) a három megyéből toborzott résztvevőkkel, ahol megismerhetik a Murál Morál Egyesület által használt közösségi művészeti eszközöket, a közösségszervezés módszertanának alapjait, illetve a képzés után megvalósítandó helyi akciók tervezésének első fázisa is megtörténik.

A harmadik programelem pedig a képzésen tanult eszközök alkalmazásával helyi akciók megvalósítása saját településükön, vagy ha többen érkeznek egy településről akár egy közös akciót megvalósítva. Az akciókat szeretnénk egy összefogó témához kapcsolni (pl.emberi jogok, aktív állampolgárság, vagy egy aktuális világnap) és annak megtalálni a helyi vonatkozásait. A témáról való együtt gondolkodás és döntés is a képzések része lesz.