Történetünk:

Egyesületünket 10 lelkes fiatal alapította 2010-ben, akik ezt megelőzően éveken át informális csoportként tevékenykedtek a közösségépítés és a környezeti nevelés területén. Alapvető célunk, hogy különböző, nem-formális nevelési módszerekkel és közösségi művészetekkel helyet, lehetőséget, és támogatást biztosítsunk eltérő szociális és kulturális háttérrel rendelkező fiataloknak, hogy megvalósítsák ötleteiket, fejlesszék képességeiket, és tágítsák látókörüket. Továbbá szeretnénk tudatosítani és erősíteni az emberekben a fenntartható értékeket, megőrizni a hagyományokat, és közelebb hozni az emberekhez a kortárs kultúrát.

A Murál Morál Mező a Pécsi Szín-Tér Egyesület munkacsoportja már 2007 óta informális csoportként működött. A csoport tagjai ifjúsági munkások, vizuális nevelők és rajz tanárok, szociális munkások, önkéntesek. A csoport többnyire a közösségi falfestés módszerét használja, hogy fejlessze a résztvevők képességeit, akik nagy felületen (papíron, vásznon, falon) festenek együtt gondolataikról, álmaikról, érzéseikről. A csoport a szabad önkifejezést támogatja, ami által növekszik a résztvevők önbecsülése, magabiztosabbak és tudatosabbak lesznek, és bátrabban részt vállalnak közösségi ügyekben. Első programunkban, az “Utcai képzőművészet-életre keltett falak”-ban alkalmaztunk először a közösségi falfestést közösségépítő módszerként Magyarországon. Ezt a projektünket az akkori Szociális -és Munkaügyi Minisztérium az “Év gyermek –és ifjúsági mintaprojektje” címmel jutalmazta 2008-ban. A munkacsoport szakmai vezetője jelenleg 5 fiatal önkéntessel és az egyesület elnökével működteti a Mező programjait, melyek megvalósításába gyakran más pécsi civil szervezetek ifjúsági munkásait is bevonják –pl. Menedék, Emberség Erejével Alapítvány, Retextil Alapítvány, Labor Kulturális és Szociális Szövetkezet, Esélyek Háza, Baranya Megyei Önkéntes Központ.

Küldetésünk, céljaink:

Fenntartható értékek felismertetése a célcsoportokkal személyiség- és közösségfejlesztő módszerek által.

• Elsősorban hátrányos helyzetű csoportok életminőségének javítása (romák, fiatalkorú elítéltek, börtönviselt fiatalok, szociálisan és földrajzilag hátrányos helyzetűek, fogyatékkal élők, gyermeknevelési támogatásban nevelkedő fiatalok).
• Hagyományos népi kultúra bemutatása és a kortárs kultúra értékeinek közvetítése.
• Hazai és nemzetközi szakmai együttműködés generálása.
• Fenntartható értékek felismertetése a célcsoportokkal személyiség- és közösségfejlesztés

Elsősorban Pécs város peremkerületeiben, Pécs környéki falvakban, általános és középiskolákban, börtönökben, egyetemeken.

Nemzetközi színtéren: Nicaraguában, Írországban, Horvátországban és Spanyolországban…

Főbb tevékenységeink:

Közösségfejlesztés közösségi művészettel (falfestéssel, tánccal, reart-tal, színházzal, zenével, filmmel) és élménypedagógiai módszerekkel.

Önkéntes munka elterjesztése, önkéntesek képzése, mentorálása. Képzés, szakmai műhelyek, táborok szervezése.

Csapatunk:

Módszereink:

Közösségi művészet

Mi az a murál morál?

Sajtósarok

Partnereink

Támogatóink